نویسنده = مهدی پیروزفر
گفتمان های اسلامی در ترکیه نوین

دوره 21، شماره 78، اردیبهشت 1397، صفحه 127-150

مهدی پیروزفر؛ غلامرضا خواجه سروی