نویسنده = داود پرچمی
تعداد مقالات: 2
1. نقش شبکه های اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای خانگی

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 67-103

داود پرچمی؛ فاطمه جلالی


2. بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب‌آسیا

دوره 19، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 113-139

داود پرچمی؛ فاطمه جلالی