نویسنده = میثم فرخی
دلایل حضور و مشارکت زنان ایرانی در پیاده‎ روی اربعین

دوره 22، شماره 85، بهمن 1398، صفحه 29-58

میثم فرخی؛ زینب انگوتی