نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب طراحی و اعتبار سنجی مدل آسیب های فرآیند سیاست گذاری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 41-64]
 • آسیب ساختاری طراحی و اعتبار سنجی مدل آسیب های فرآیند سیاست گذاری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 41-64]
 • آسیب سازمانی طراحی و اعتبار سنجی مدل آسیب های فرآیند سیاست گذاری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 41-64]
 • آسیب کنشی طراحی و اعتبار سنجی مدل آسیب های فرآیند سیاست گذاری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 41-64]
 • آیت‌الله‌بروجردی مطالعه مقایسه‌ای عوامل نقش‌آفرین در تفاوت موضع‌گیری سیاسی آیت‌الله بروجردی و امام خمینی (ره) براساس الگوی مفهومی امیلیو بتی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 107-136]

ا

 • اثربخشی نگرش مردم نسبت به عملکرد اردوهای جهادی پزشکی(مطالعه موردی: روستاهای خراسان شمالی) [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 141-178]
 • اثربخشی پایگاه‌های مقاومت بررسی تأثیر سبک‌های رهبری فرماندهان بر اثربخشی فعالیت پایگاه‌های مقاومت (مورد مطالعه: یکی از شهرستان های استان اصفهان) [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 5-38]
 • اجتماع محور بازشناسی جایگاه معنایی ارزش های اجتماعی در وصایای شهدا (شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 37-63]
 • اردوهای جهادی پزشکی نگرش مردم نسبت به عملکرد اردوهای جهادی پزشکی(مطالعه موردی: روستاهای خراسان شمالی) [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 141-178]
 • ارزش‌های اجتماعی بازشناسی جایگاه معنایی ارزش های اجتماعی در وصایای شهدا (شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 37-63]
 • ارزش‌های رقابتی-زیرساختی ارائه مدلی برای توانمندسازی کسب‌وکارهای خانگی تحت پوشش بسیج سازندگی استان قم [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 35-76]
 • اقتدار و شایستگی طراحی الگوی معلم خوب با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 179-222]
 • اقتصاد شناختی تحلیل تماتیک موضع‌گیری های مقامات پولی در بحران‌های ارزی: دلالت‌های شناختی در شکل گیری انتظارات [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 39-78]
 • اقتصاد مقاومتی طراحی مدل توسعه کارآفرینی دیجیتال درشرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 103-140]
 • الگو طراحی الگوی معلم خوب با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 179-222]
 • الگوی انتخاب چارچوب انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 1-31]
 • الگوی تعامل شناساییِ الگویِ مطلوبِ تعاملِ شهرداری و مساجد(مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 76-105]
 • الگوی موفقیت سازمانی استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی انوارالزهرا سلام الله علیها ) [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 115-138]
 • امام‌خمینی (ره) مطالعه مقایسه‌ای عوامل نقش‌آفرین در تفاوت موضع‌گیری سیاسی آیت‌الله بروجردی و امام خمینی (ره) براساس الگوی مفهومی امیلیو بتی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 107-136]
 • امر به معروف و نهی از منکر بررسی میزان شناخت بسیجیان از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و راهکارهای گسترش آن با مقایسه وضع موجود با وضع مورد انتظار (مطالعه موردی شهر کرمان) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 6-33]
 • امر سیاسی مطالعه مقایسه‌ای عوامل نقش‌آفرین در تفاوت موضع‌گیری سیاسی آیت‌الله بروجردی و امام خمینی (ره) براساس الگوی مفهومی امیلیو بتی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 107-136]
 • امنیت سایبری طراحی مدل قابلیت‌های سازمانی در حوزه امنیت سایبری [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 121-151]
 • امیلیو بتی مطالعه مقایسه‌ای عوامل نقش‌آفرین در تفاوت موضع‌گیری سیاسی آیت‌الله بروجردی و امام خمینی (ره) براساس الگوی مفهومی امیلیو بتی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 107-136]
 • انتظارات تورمی تحلیل تماتیک موضع‌گیری های مقامات پولی در بحران‌های ارزی: دلالت‌های شناختی در شکل گیری انتظارات [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 39-78]
 • اورت راجرز ارزیابی عوامل نفوذ الگوی رفتاری و مدیریت جهادی سردار سلیمانی بر مبنای نظریه اِوِرت راجرز: مطالعه موردی، محور مقاومت در منطقه خاورمیانه [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 5-40]
 • ایثار واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 139-174]

ب

 • بازار ارز شناسایی عوامل موثر بر نوسانات بازار ارز با استفاده از تحلیل مضمونی و تکنیک MICMAC [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 175-204]
 • بانک مرکزی شناسایی عوامل موثر بر نوسانات بازار ارز با استفاده از تحلیل مضمونی و تکنیک MICMAC [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 175-204]
 • بسیج بررسی تأثیر سبک‌های رهبری فرماندهان بر اثربخشی فعالیت پایگاه‌های مقاومت (مورد مطالعه: یکی از شهرستان های استان اصفهان) [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 5-38]
 • بسیج بررسی میزان شناخت بسیجیان از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و راهکارهای گسترش آن با مقایسه وضع موجود با وضع مورد انتظار (مطالعه موردی شهر کرمان) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 6-33]

پ

 • پدیدارشناسی واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 139-174]
 • پروژه تحلیل تجارت جهانی اثرات رفاهی حمایت یا عدم حمایت از تحریم های آمریکا و اروپا توسط خریداران عمده نفت ایران [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 65-92]
 • پیاده‌روی اربعین بررسی مولفه‌ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم‌نهاد در پیاده‌روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 205-239]

ت

 • تجربه زیسته واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 139-174]
 • تجزیه رفاه اثرات رفاهی حمایت یا عدم حمایت از تحریم های آمریکا و اروپا توسط خریداران عمده نفت ایران [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 65-92]
 • تحریم نفتی اثرات رفاهی حمایت یا عدم حمایت از تحریم های آمریکا و اروپا توسط خریداران عمده نفت ایران [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 65-92]
 • تحلیل تماتیک تحلیل تماتیک موضع‌گیری های مقامات پولی در بحران‌های ارزی: دلالت‌های شناختی در شکل گیری انتظارات [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 39-78]
 • تحلیل رگرسیون بررسی تأثیر سبک‌های رهبری فرماندهان بر اثربخشی فعالیت پایگاه‌های مقاومت (مورد مطالعه: یکی از شهرستان های استان اصفهان) [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 5-38]
 • تحلیل مضمونی شناسایی عوامل موثر بر نوسانات بازار ارز با استفاده از تحلیل مضمونی و تکنیک MICMAC [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 175-204]
 • تهدید مدل مدیریت تهدیدات سیاسی - امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آگاهی، اعتماد و مشارکت اجتماعی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 153-185]
 • تهدیدات سیاسی – امنیتی مدل مدیریت تهدیدات سیاسی - امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آگاهی، اعتماد و مشارکت اجتماعی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 153-185]
 • توسعه طراحی مدل توسعه کارآفرینی دیجیتال درشرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 103-140]
 • توسعه قابلیت‌های فردی ارائه مدلی برای توانمندسازی کسب‌وکارهای خانگی تحت پوشش بسیج سازندگی استان قم [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 35-76]
 • تولید ملی بررسی ظرفیت نمایشگاه های ملی در حمایت از تولید ملی (مورد مطالعه: نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 93-119]

ج

 • جامعه امام زمانی تبیین الگوی مقاومت در مکتب سلیمانی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 173-204]
 • جمهوری اسلامی ایران طراحی مدل قابلیت‌های سازمانی در حوزه امنیت سایبری [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 121-151]

چ

 • چالش ها و موانع مدلسازی چالش ها و موانع رفتاری کارکنان در استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان های دولتی [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 79-102]

ح

 • حکومت داری چارچوب انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 1-31]

خ

 • خانواده محور بازشناسی جایگاه معنایی ارزش های اجتماعی در وصایای شهدا (شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 37-63]
 • خاورمیانه ارزیابی عوامل نفوذ الگوی رفتاری و مدیریت جهادی سردار سلیمانی بر مبنای نظریه اِوِرت راجرز: مطالعه موردی، محور مقاومت در منطقه خاورمیانه [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 5-40]
 • خدمات عمومی بررسی مولفه‌ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم‌نهاد در پیاده‌روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 205-239]
 • خدمات عمومی مردم‌نهاد بررسی مولفه‌ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم‌نهاد در پیاده‌روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 205-239]

د

 • دانش بنیان طراحی مدل توسعه کارآفرینی دیجیتال درشرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 103-140]
 • دفاع مقدس تبیین الگوی مقاومت در مکتب سلیمانی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 173-204]
 • دین محور بازشناسی جایگاه معنایی ارزش های اجتماعی در وصایای شهدا (شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 37-63]

ر

 • رفتارهای فرا اجتماعی واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 139-174]
 • روستا بررسی ظرفیت نمایشگاه های ملی در حمایت از تولید ملی (مورد مطالعه: نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 93-119]
 • روش تاپسیس مزیت سنجی محصولات پلیمری در راستای مقاوم سازی صنعت پتروشیمی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 137-171]

س

 • سازمان داوطلبانه استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی انوارالزهرا سلام الله علیها ) [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 115-138]
 • سازمان فرهنگی استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی انوارالزهرا سلام الله علیها ) [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 115-138]
 • سازمان مردم نهاد بررسی مولفه‌ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم‌نهاد در پیاده‌روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 205-239]
 • سازمان های دولتی مدلسازی چالش ها و موانع رفتاری کارکنان در استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان های دولتی [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 79-102]
 • سبک رهبری بررسی تأثیر سبک‌های رهبری فرماندهان بر اثربخشی فعالیت پایگاه‌های مقاومت (مورد مطالعه: یکی از شهرستان های استان اصفهان) [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 5-38]
 • سردار سلیمانی ارزیابی عوامل نفوذ الگوی رفتاری و مدیریت جهادی سردار سلیمانی بر مبنای نظریه اِوِرت راجرز: مطالعه موردی، محور مقاومت در منطقه خاورمیانه [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 5-40]
 • سرمایه اجتماعی مدل مدیریت تهدیدات سیاسی - امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آگاهی، اعتماد و مشارکت اجتماعی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 153-185]
 • سمن بررسی مولفه‌ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم‌نهاد در پیاده‌روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 205-239]
 • سند تحول بنیادین طراحی الگوی معلم خوب با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 179-222]
 • سیاست‌گذاری ارزی شناسایی عوامل موثر بر نوسانات بازار ارز با استفاده از تحلیل مضمونی و تکنیک MICMAC [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 175-204]
 • سیاست گذاری فرهنگی طراحی و اعتبار سنجی مدل آسیب های فرآیند سیاست گذاری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 41-64]
 • سیره چارچوب انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 1-31]

ش

 • شایستگی طراحی مدل قابلیت‌های سازمانی در حوزه امنیت سایبری [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 121-151]
 • شهدای دفاع مقدس بازشناسی جایگاه معنایی ارزش های اجتماعی در وصایای شهدا (شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 37-63]
 • شهدای مدافع حرم بازشناسی جایگاه معنایی ارزش های اجتماعی در وصایای شهدا (شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 37-63]
 • شهرت مقام پولی تحلیل تماتیک موضع‌گیری های مقامات پولی در بحران‌های ارزی: دلالت‌های شناختی در شکل گیری انتظارات [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 39-78]
 • شهرداری شناساییِ الگویِ مطلوبِ تعاملِ شهرداری و مساجد(مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 76-105]

ض

 • ضریب همبستگی اسپیرمن بررسی تأثیر سبک‌های رهبری فرماندهان بر اثربخشی فعالیت پایگاه‌های مقاومت (مورد مطالعه: یکی از شهرستان های استان اصفهان) [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 5-38]

ظ

 • ظرفیت‌سازی کسب‌وکار ارائه مدلی برای توانمندسازی کسب‌وکارهای خانگی تحت پوشش بسیج سازندگی استان قم [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 35-76]

ع

 • عشایر بررسی ظرفیت نمایشگاه های ملی در حمایت از تولید ملی (مورد مطالعه: نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 93-119]
 • عملکرد نگرش مردم نسبت به عملکرد اردوهای جهادی پزشکی(مطالعه موردی: روستاهای خراسان شمالی) [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 141-178]

ف

 • فرد محور بازشناسی جایگاه معنایی ارزش های اجتماعی در وصایای شهدا (شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 37-63]
 • فرهنگ سازمانی مدلسازی چالش ها و موانع رفتاری کارکنان در استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان های دولتی [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 79-102]
 • فناوری اطلاعات طراحی مدل توسعه کارآفرینی دیجیتال درشرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 103-140]

ق

 • قابلیت‌های سازمانی طراحی مدل قابلیت‌های سازمانی در حوزه امنیت سایبری [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 121-151]

ک

 • کارآفرینی طراحی مدل توسعه کارآفرینی دیجیتال درشرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 103-140]
 • کارکرد‌های مساجد شناساییِ الگویِ مطلوبِ تعاملِ شهرداری و مساجد(مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 76-105]
 • کارگزاران چارچوب انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 1-31]

گ

 • گسترش فریضه بررسی میزان شناخت بسیجیان از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و راهکارهای گسترش آن با مقایسه وضع موجود با وضع مورد انتظار (مطالعه موردی شهر کرمان) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 6-33]

م

 • محصولات پلیمری مزیت سنجی محصولات پلیمری در راستای مقاوم سازی صنعت پتروشیمی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 137-171]
 • محورهای‌مقاومت ارزیابی عوامل نفوذ الگوی رفتاری و مدیریت جهادی سردار سلیمانی بر مبنای نظریه اِوِرت راجرز: مطالعه موردی، محور مقاومت در منطقه خاورمیانه [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 5-40]
 • مدل چند سطحی مدلسازی چالش ها و موانع رفتاری کارکنان در استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان های دولتی [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 79-102]
 • مدیریت اسلامی استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی انوارالزهرا سلام الله علیها ) [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 115-138]
 • مدیریت تهدیدات مدل مدیریت تهدیدات سیاسی - امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آگاهی، اعتماد و مشارکت اجتماعی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 153-185]
 • مدیریت‌جهادی ارزیابی عوامل نفوذ الگوی رفتاری و مدیریت جهادی سردار سلیمانی بر مبنای نظریه اِوِرت راجرز: مطالعه موردی، محور مقاومت در منطقه خاورمیانه [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 5-40]
 • مدیریت جهادی واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 139-174]
 • مدیریت دولتی بررسی مولفه‌ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم‌نهاد در پیاده‌روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 205-239]
 • مدیریت فرهنگی استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی انوارالزهرا سلام الله علیها ) [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 115-138]
 • مزیت سنجی مزیت سنجی محصولات پلیمری در راستای مقاوم سازی صنعت پتروشیمی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 137-171]
 • مسائل و مشکلات مساجد شناساییِ الگویِ مطلوبِ تعاملِ شهرداری و مساجد(مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 76-105]
 • مسجد شناساییِ الگویِ مطلوبِ تعاملِ شهرداری و مساجد(مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 76-105]
 • معلم خوب طراحی الگوی معلم خوب با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 179-222]
 • مقاومت تبیین الگوی مقاومت در مکتب سلیمانی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 173-204]
 • مقاوم‌سازی صنعت پتروشیمی مزیت سنجی محصولات پلیمری در راستای مقاوم سازی صنعت پتروشیمی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 137-171]
 • مکتب سلیمانی تبیین الگوی مقاومت در مکتب سلیمانی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 173-204]
 • منابع انسانی چارچوب انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 1-31]
 • منفعت طلبی واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 139-174]
 • موسسه فرهنگی انوارالزهراسلام الله علیها استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی انوارالزهرا سلام الله علیها ) [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 115-138]
 • میزان شناخت بررسی میزان شناخت بسیجیان از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و راهکارهای گسترش آن با مقایسه وضع موجود با وضع مورد انتظار (مطالعه موردی شهر کرمان) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 6-33]

ن

 • نظام اسلامی چارچوب انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 1-31]
 • نظریه بازی‌ها اثرات رفاهی حمایت یا عدم حمایت از تحریم های آمریکا و اروپا توسط خریداران عمده نفت ایران [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 65-92]
 • نگاشت علّی بررسی مولفه‌ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم‌نهاد در پیاده‌روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 205-239]
 • نگرش نگرش مردم نسبت به عملکرد اردوهای جهادی پزشکی(مطالعه موردی: روستاهای خراسان شمالی) [دوره 24، شماره 90، 1400، صفحه 141-178]
 • نمایشگاه بررسی ظرفیت نمایشگاه های ملی در حمایت از تولید ملی (مورد مطالعه: نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 93-119]
 • نمایشگاه های ملی بررسی ظرفیت نمایشگاه های ملی در حمایت از تولید ملی (مورد مطالعه: نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 93-119]

ه

 • هرمنوتیک مطالعه مقایسه‌ای عوامل نقش‌آفرین در تفاوت موضع‌گیری سیاسی آیت‌الله بروجردی و امام خمینی (ره) براساس الگوی مفهومی امیلیو بتی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 107-136]
 • هزینه فرصت منابع داخلی مزیت سنجی محصولات پلیمری در راستای مقاوم سازی صنعت پتروشیمی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 137-171]
 • هم‌افزایی چندگانه پویا ارائه مدلی برای توانمندسازی کسب‌وکارهای خانگی تحت پوشش بسیج سازندگی استان قم [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 35-76]
 • هنجارهای فرهنگی- اجتماعی ارائه مدلی برای توانمندسازی کسب‌وکارهای خانگی تحت پوشش بسیج سازندگی استان قم [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 35-76]