دوره و شماره: دوره 23، شماره 88 - شماره پیاپی 743، پاییز 1399 (743) 
1. تحلیلی بر جایگاه توسعۀ منطقه‌ای در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-42

رضا کایدنژاد؛ حمید پیشگاه هادیان؛ غلامحسین بلندیان؛ حجت اله درویش پور


3. ارزیابی سیاست های علم و فناوری: با رویکرد سیاست حمایت از محققین زن در بخش پژوهش و فناوری

صفحه 89-123

رابعه امامی رضوی؛ علیرضا بوشهری؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ سید اصغر جعفری؛ ابوالفضل باقری