دوره و شماره: دوره 22، شماره 84، پاییز 1398، صفحه 1-10 (740) 
1. ارائه مدل مناسب مدیریت جهادی مبتنی بر تفکر بسیجی

صفحه 1-2

ایمان هرمزی زاده؛ عباس چهاردولی


2. طراحی و تفسیر الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی جهادی

صفحه 2-3

محمود ذبیح زاده باغلوئی؛ سید محمد مقیمی؛ سید رضا سید جوادین؛ محمد تابان


4. اثر درآمد‌های نفتی بر مقاومت‌اقتصادی در کشور‌های صادرکننده‌ی نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری پانل (PVAR)

صفحه 4-5

سمیرا آرزم؛ فاطمه حسین پور؛ ابراهیم قاسمی ورنامخواستی؛ حمیدرضا عبداللهیان


5. طراحی شبکه عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری در تنظیم گری صندوق های بازنشستگی (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب)

صفحه 5-6

سیدمحمد عباس نیا؛ محمدهاشم بت شکن؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ محمدجواد محقق نیا؛ حسین اصلی پور


6. الگوی سیاستگذاری نمادهای اسلامی- ایرانی شهری (مبتنی بر دیدگاه نخبگان فرهنگی)

صفحه 6-7

حسین هنرور صدیقیان؛ کریم خان محمدی؛ علی اصغر اسلامی تنها