دوره و شماره: دوره 21، شماره 80، پاییز 1397 (734) 
3. شناسایی راهبردهای مؤثر بر حمایت از کالای ایرانی با رویکرد اقتصادی( بهره‌گیری از بیانات آیت الله خامنه‌ای)

صفحه 3-4

فرحناز آهنگ؛ عبدالمجید ایمانی؛ مریم راشکی؛ گل بهار پورانجنار؛ زینب بختیاری


5. تعیین الگوی تجاری ایران در راستای اقتصاد مقاومتی

صفحه 3-4

یحیی گلی؛ علی فلاحتی؛ مجتبی الماسی