دوره و شماره: دوره 20، شماره 76، پاییز 1396 (730) 
3. تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی

حسین خالقی؛ محمد لگزیان؛ شمس الدین ناظمی؛ غلامرضا ملک زاده


4. شناسایی و سطح‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی جهادی در سازمان‌های مردم‌نهاد فرهنگی

محمد مهدی بیگدلی؛ سینا عصاره نژاد دزفولی؛ مهدی حمزه پور؛ محمد پهلوانی زاده