شناسایی تکنیک‌های عملیات روانی رسانه‌های عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران در حادثه‌ی ‌منا: تحلیل محتوای کیفی رسانه‌های خبری العربیه، کلمه و الشرق‌الاوسط

نویسندگان

1 دانشکده معارف اسلامی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشکده معارف اسلامی فرهنگ و ارتباطات

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی تکنیک‌های عملیات روانی مورد استفاده رسانه‌های عربستان علیه ایران در جریان حادثه منا در سه رسانه خبری کلمه، الشرق‌الاوسط و العربیه هست. تلاش بر آن بوده تا با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی رسانه‌های خبری موردنظر در فاصلهٔ زمانی 24 سپتامبر 2015 تا 1 ژانویه 2016 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رسانه‌های مذکور از ده تکنیک عملیات روانی در جریان حادثه منا شامل فرافکنی، از زبان غیر گفتن، تحریک، تفرقه‌افکنی، تخدیر، انسانیت زدایی، روشنگری، مقایسه، شرطی‌سازی و القاء استفاده نموده‌اند

کلیدواژه‌ها