بررسی مولفه‌ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم‌نهاد در پیاده‌روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی(ره) ، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی( ره) تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تهران، ایران

چکیده

پیاده‌روی اربعین یکی از جلوه‌های ارائه خدمات عمومی توسط مردم و گروه‌های مردمی است. این در حالی است که در ادبیات خدمات عمومی در جهان مسئله‌ی مشارکت مردم در امر ارائه خدمات عمومی، با تردیدهایی همراه است. از سوی دیگر افزایش جمعیت، بالا رفتن انتظارات شهروندان و تنوع بالای خدمات مدنظر، طی دهه‌های گذشته چالش‌های زیادی را برای دولت‌ها به عنوان مسئول اصلی این حوزه، در پی داشته است. هدف از این تحقیق بررسی جوانب فرآیند ارائه خدمات عمومی در پیاده‌روی اربعین بوده و تلاش دارد مولفه‌ها و روابط موجود میان آن‌ها را معرفی نماید.
روش تحقیق کیفی بوده و از روش نگاشت علّی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. به این منظور پس از مطالعه کتابخانه‌ای، با 18 خبره مصاحبه گشت. مطابق نتایج تحقیق 82 مولفه بدست آمد. پس از دسته‌بندی مولفه‌ها، نمودار فرآیند ارائه خدمات ترسیم گردید. مطابق یافته‌های تحقیق، انگیزه درونی افراد و اعتقاد ایشان به اهل بیت (علیهم السلام) که سبب باور به ارزشمندی خدمت گردیده، منجر به ارائه خدمات کم‌نظیر در پیاده‌روی اربعین شده است. برخی ویژگی‌های خدمات ارائه شده عبارتند از: داوطلبانه، پیوسته و منظم، با حداکثر توان و متناسب با نیاز. در ادامه اما ارائه خدمات با موانع و چالش‌هایی مانند مشکلات زیرساختی مواجه است. آثار و پیامدهای مثبتی همچون تحکیم وحدت و انسجام میان مسلمانان و پیامدهای منفی همچون مسائل زیست محیطی از جمله پیامدهای فرآیند ارائه خدمات در پیاده‌روی اربعین است.

کلیدواژه‌ها