بایسته‌های عدالتخواهی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

2 استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده


چکیده:
امروزه در فضای عمومی کشور شاهد مباحث مختلفی در زمینه عدالتخواهی هستیم که گاه افراط و تفریط‌ها یا دوگانه‌های نظری مانند عدالت-ولایت یا عدالت-مواسات نیز مشاهده می‌گردد. فهم راهبردها و سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه عدالتخواهی با توجه به جایگاه شرعی و سیاسی ایشان، برای عموم مردم و مخصوصاً نخبگان و فعالان عرصه عدالت و مطالبه‌گری ضروری است. مقاله حاضر به دنبال دستیابی به پاسخ این سوال است که «بایسته‌های عدالتخواهی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب چه مواردی است؟» در این مقاله از روش تحلیل مضمون برای تحلیل سخنان رهبر انقلاب استفاده شده‌است. با اجرای مراحل این روش و با کدگذاری نقل قول‌هایی از سخنان رهبری در  باب عدالتخواهی، 121مضمون پایه، 18مضمون سازمان‌دهنده و 7مضمون فراگیر استخراج شده‌است.هفت مضمون فراگیری که از تحلیل مضمونی بایسته‌های عدالتخواهی از دیدگاه رهبری به دست آمده‌است عبارتنداز: 1-عدالتخواهی مستمر و شجاعانه 2-نظریه‌پردازی عدالتخواهی مبتنی بر تعالیم اسلامی 3-گفتمان‌سازی عدالتخواهی 4-عدالتخواهی معنویت‌گرا 5-عدالتخواهی عقلانیت‌گرا 6-توجه به پیشرفت نسبی عدالت در جمهوری اسلامی 7-عدالتخواهیِ تقویت کننده نظام اسلامی.همچنین «عدالتخواهی انقلابی» به عنوان هسته و مقوله محوری این مقاله می‌باشد که می‌توان آن را درون‌مایه عدالتخواهی از دیدگاه رهبر انقلاب دانست.

واژگان کلیدی: رهبر معظم انقلاب، عدالتخواهی، عدالتخواهی انقلابی، عدالت اجتماعی، مطالبه‌گری.