تعداد مقالات: 129
77. نقش بسیج سازندگی در امنیت پایدار

دوره 16، شماره 60، بهار 1392، صفحه 115-147

هادی عبدالملکی؛ علی محمد احمدوند


80. نقش انگلستان در ایجاد چالش‌های هسته‌ای ایران بر اساس نظریه امنیت جمعی

دوره 18، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 97-124

احمدرضا بردبار؛ غلامرضا خواجه سروی


83. تدوین راهبردهای مدیریت فرآیند جهانی‌شدن در مناطق روستایی کشور

دوره 19، شماره 70، بهار 1395، صفحه 189-216

حمدالله سجاسی قیداری


85. عناصر کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 87-114

علیرضا موتمنی؛ علی رضاییان؛ اکبر علم تبریز؛ ابوالفضل نظری


86. تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 89-120

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهدی تقوی؛ مهدی احمدی


87. شناسایی و سطح‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی جهادی در سازمان‌های مردم‌نهاد فرهنگی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1396

محمد مهدی بیگدلی؛ سینا عصاره نژاد دزفولی؛ مهدی حمزه پور؛ محمد پهلوانی زاده


89. کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین

دوره 21، شماره 78، بهار 1397

میثم ظهوریان ابوترابی؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی


90. الگوی مفهومی تعامل مدرسه، خانواده و مسجد از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

دوره 21، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 4-5

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ جعفر ترک زاده؛ مسلم امیری طیبی


91. تحلیل سیستمی مسأله نفوذ و منظومه اثرگذاری آن با تأکید بر ابزارهای نوین دیپلماسی

دوره 21، شماره 80، پاییز 1397، صفحه 4-5

ابوذر گوهری مقدم؛ حامد کیانی مجاهد


92. طراحی‌ و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 124-161

شهریار عزیزی؛ بهمن حاجی پور؛ محمدرضا علی عسکری


94. نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان

دوره 17، شماره 63، زمستان 1393، صفحه 95-136

هادی عبدالملکی؛ علی قنبری


95. راهبردهای مقابله اسلامی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان بسیجی و غیربسیجی

دوره 17، شماره 62، زمستان 1393، صفحه 107-136

اسماعیل آزادی؛ محمدرضا متینی صدر؛ محمدرضا نوری؛ هما صادقی وزین


97. رابطه فضای مجازی و هویت دینی و ملی (نمونه موردی دانشجویان دانشگاه یاسوج)

دوره 16، شماره 60، بهار 1392، صفحه 149-182

علی باقری دولت آبادی؛ فرج اله زارعیان جهرمی


99. مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه غرب آسیا از جهت مشارکت در حکمرانی اقتصادی بین المللی

دوره 19، شماره 72، پاییز 1395، صفحه 101-123

علی مروی سماورچی؛ صادق بختیاری؛ همایون رنجبر؛ سعید دایی کریم زاده


100. مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 15-141

یاسر سلیمانی؛ سعید سید حسین‌زاده یزدی؛ مصطفی سمیعی نسب