1. نقش انگلستان در ایجاد چالش‌های هسته‌ای ایران بر اساس نظریه امنیت جمعی

دوره 18، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 97-124

احمدرضا بردبار؛ غلامرضا خواجه سروی


4. تدوین راهبردهای مدیریت فرآیند جهانی‌شدن در مناطق روستایی کشور

دوره 19، شماره 70، بهار 1395، صفحه 189-216

حمدالله سجاسی قیداری


6. عناصر کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 87-114

علیرضا موتمنی؛ علی رضاییان؛ اکبر علم تبریز؛ ابوالفضل نظری


7. تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 89-120

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهدی تقوی؛ مهدی احمدی


8. شناسایی و سطح‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی جهادی در سازمان‌های مردم‌نهاد فرهنگی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1396

محمد مهدی بیگدلی؛ سینا عصاره نژاد دزفولی؛ مهدی حمزه پور؛ محمد پهلوانی زاده


10. کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین

دوره 21، شماره 78، بهار 1397

میثم ظهوریان ابوترابی؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی


11. الگوی مفهومی تعامل مدرسه، خانواده و مسجد از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

دوره 21، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 4-5

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ جعفر ترک زاده؛ مسلم امیری طیبی


13. نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان

دوره 17، شماره 63، زمستان 1393، صفحه 95-136

هادی عبدالملکی؛ علی قنبری


14. راهبردهای مقابله اسلامی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان بسیجی و غیربسیجی

دوره 17، شماره 62، زمستان 1393، صفحه 107-136

اسماعیل آزادی؛ محمدرضا متینی صدر؛ محمدرضا نوری؛ هما صادقی وزین


16. رابطه فضای مجازی و هویت دینی و ملی (نمونه موردی دانشجویان دانشگاه یاسوج)

دوره 16، شماره 60، بهار 1392، صفحه 149-182

علی باقری دولت آبادی؛ فرج اله زارعیان جهرمی


18. مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه غرب آسیا از جهت مشارکت در حکمرانی اقتصادی بین المللی

دوره 19، شماره 72، پاییز 1395، صفحه 101-123

علی مروی سماورچی؛ صادق بختیاری؛ همایون رنجبر؛ سعید دایی کریم زاده


19. مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 15-141

یاسر سلیمانی؛ سعید سید حسین‌زاده یزدی؛ مصطفی سمیعی نسب


20. بررسی رابطه علیت نوسان درآمدهای نفتی و رکود تورمی در ایران: تاملی بر برون نگری و درونزایی در الگوی اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 147-168

مهدی قائمی اصل؛ سید علی حسینی ابراهیم آباد؛ سید مهدی مصطفوی


21. تحلیل اهمیت – عملکرد مفاهیم راهبردی اعتلای معلمان و ارائه توصیه‌های سیاستی برای نهادهای سیاستگذار

دوره 20، شماره 76، پاییز 1396

روح الله رازینی؛ سینا فریدونی؛ محمد عبدالحسین زاده


23. گفتمان های اسلامی در ترکیه نوین

دوره 21، شماره 78، بهار 1397

مهدی پیروزفر؛ غلامرضا خواجه سروی


24. ساختار دهی اهداف کلان تعامل مسجد و کودک و نوجوان و دلالت‌های آن برای خط‌مشی‌گذاران حوزه فرهنگ»*

دوره 21، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 5-6

علیرضا پهلوان شریف فرد؛ روح اله رازینی؛ حسین عباسی نوذری


25. الگو و راهبردهای شناسایی و کشف استعدادهای درخشان در بسیج

دوره 17، شماره 64، زمستان 1393، صفحه 119-146

محمدجواد تیموری؛ ابراهیم نجفی