دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل موضع‌گیری های مقامات پولی در بحران‌های ارزی و دلالت‌های شناختی آن در شکل گیری انتظارات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

سید علی سبحانی ثابت؛ مهدی صادقی؛ کامران ندری


2. بررسی تاریخی مؤلفه های تولید علم مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) - مطالعه موردی ربع نیشابور در سده های نخستین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

مهدی حاجیان؛ مهرناز بهروزی؛ محمد سپهری


3. ارائه مدل مناسب مدیریت جهادی مبتنی بر تفکر بسیجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

ایمان هرمزی زاده؛ عباس چهاردولی


4. اثر درآمد‌های نفتی بر مقاومت‌اقتصادی در کشور‌های صادرکننده‌ی نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری پانل (PVAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سمیرا آرزم؛ فاطمه حسین پور؛ ابراهیم قاسمی ورنامخواستی؛ حمیدرضا عبداللهیان


5. تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصولات دانش بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد(IPMA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حسین صفرزاد؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ حسینعلی آقاجانی


6. طراحی مدل مدیریت استرس شغلی از دیدگاه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

زهرا بیگم سجادی؛ مجید رمضان؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ حسین تاج آبادی


7. رویکردسیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از قاچاق‎ ‎کالاهای ممنوعه با تأکید بر نقش بسیج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سونیا علیزاده سامع؛ بابک پورقهرمانی؛ فاطمه احدی


8. طراحی و تفسیر الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی جهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمود ذبیح زاده باغلوئی؛ سید محمد مقیمی؛ سید رضا سید جوادین؛ محمد تابان