دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تدوین و اولویت‎بندی سیاست‎های تحقق بستر فرهنگی شکل‎گیری اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

احمد فضائلی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ علی نظرمنصوری؛ حمید پورنگ


2. نقش شبکه های اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

داود پرچمی؛ فاطمه جلالی