دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. چارچوب انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

محسن خلیل آزاد؛ سید مهدی سرخان؛ هادی رنجبر؛ محسن مفتاح