تعداد مقالات: 144
4. شناسایی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان جهادی: بررسی موردی یک تجربه بومی واقعی

دوره 19، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 57-80

رضا محمدرضابیکی؛ محمد نوروزی


7. بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب‌آسیا

دوره 19، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 113-139

داود پرچمی؛ فاطمه جلالی


8. طراحی الگوی رهبری اثربخش سازمانی به استناد سیره پیامبر اسلام(ص)

دوره 17، شماره 64، زمستان 1393، صفحه 5-26

سید علی اکبر افجه ای؛ عباداله بانشی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ مقصود امیری


10. نقش ساختار سیاسی در سیاست‌گذاری فرهنگ مقاومت

دوره 17، شماره 62، زمستان 1393، صفحه 5-31

عباس مصلی‌نژاد


12. مطالعه کارگفت‌های نامة مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

دوره 18، شماره 66، بهار 1394، صفحه 5-23

فائزه عرب یوسف آبادی؛ داود سیفی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


16. بررسی رابطه دین‌داری با دو نوع فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتیک

دوره 19، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 141-165

محمودرضا رهبرقاضی؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ سوسن نوربخش؛ مینا خاکی


17. ویژگی های مربی صالح در پرورش و مدیریت استعداد ها ؛ پژوهشی قرآنی

دوره 19، شماره 72، پاییز 1395، صفحه 5-30

محمد امین پهلوان شریف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد علی لسانی فشارکی


18. الگوی مفهومی دانشگاه اسلامی از منظر مقام معظم رهبری مد ظله العالی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 5-27

مهران کشتکار؛ خلیل نوروزی


20. بررسی تجارب جهانی در زمینه مقاوم‎سازی اقتصادی در صنعت نفت و گاز

دوره 20، شماره 74، بهار 1396

محمدحسین دانشفر؛ محمدرضا مقدم؛ الله مراد سیف؛ علی مبینی دهکردی؛ علی اصولی


21. تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 5-30

جعفر ترک زاده؛ مسلم امیری طیبی؛ قدرت الله محمدی


25. شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی در اندیشه امام خمینی(رحمه‌الله)

دوره 21، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 1-2

محمدرضا داودی؛ ناصر جمالزاده