موضوعات = بیداری اسلامی و جهان اسلام
تعداد مقالات: 1
1. الگوی تبلیغ گروه تروریستی داعش در جذب نیرو: مورد مطالعه مجله «دابق»

دوره 21، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 6-7

سیده زهرا کاظمی گودرزی؛ سیاوش صلواتیان