کلیدواژه‌ها = منابع انسانی
چارچوب انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی

دوره 24، شماره 92، آبان 1400، صفحه 1-31

محسن خلیل آزاد؛ سید مهدی سرخان؛ هادی رنجبر؛ محسن مفتاح


شناسایی سیاست‌های منابع انسانی دولت بر اساس اندیشه‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه

دوره 23، شماره 88، آبان 1399، صفحه 42-88

امید خسروی نیا؛ مصطفی رشیدی طغراالجردی


شناسایی ابعاد اصلی شایستگی شغلی کارکنان مبتنی بر مقیاس بندی چندبُعدی(مطالعه موردی یکی از بخشهای سازمان بسیج مستضعفین)

دوره 21، شماره 78، اردیبهشت 1397، صفحه 151-172

روح اله عباسی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ عباس عباس پور؛ سید عبدالله صالح نژاد


طراحی و تبیین الگوی مفهومی شایستگی‌های منابع انسانی در نهج‌البلاغه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و ISM

دوره 17، شماره 64، اسفند 1393، صفحه 27-55

سیدعلی اکبر احمدی؛ حسن درویش؛ محمد جواد سبحانی فر؛ حامد فاضلی کبریا