کلیدواژه‌ها = دیپلماسی
تعداد مقالات: 2
1. ظهور ترامپ و تأثیر آن بر کاهش قدرت نرم آمریکا

دوره 22، شماره 82، بهار 1398، صفحه 1-2

حسین فتاحی اردکانی


2. تحلیل سیستمی مسئله نفوذ و منظومه اثرگذاری آن با تأکید بر ابزارهای نوین دیپلماسی

دوره 21، شماره 80، پاییز 1397، صفحه 4-5

ابوذر گوهری مقدم؛ حامد کیانی مجاهد