کلیدواژه‌ها = درآمدهای نفتی
تعداد مقالات: 2
1. اثر درآمد‌های نفتی بر مقاومت‌اقتصادی در کشور‌های صادرکننده‌ی نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری پانل (PVAR)

دوره 22، شماره 84، پاییز 1398، صفحه 85-112

سمیرا آرزم؛ فاطمه حسین پور؛ ابراهیم قاسمی ورنامخواستی؛ حمیدرضا عبداللهیان


2. برآورد اثر تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 18، شماره 66، بهار 1394، صفحه 69-101

مرتضی عزتی؛ یونس سلمانی