کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن

دوره 25، شماره 94، اردیبهشت 1401، صفحه 75-108

مهدی دلبند؛ مجتبی عبدخدایی


طراحی مدل قابلیت‌های سازمانی در حوزه امنیت سایبری

دوره 24، شماره 92، آبان 1400، صفحه 121-151

حسن کاویانی؛ ناصر میرسپاسی


تحلیل گفتمان انتقادی بیانیه‌ گام دوم انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از روش نورمن فرکلاف

دوره 22، شماره 83، مرداد 1398، صفحه 39-65

امیرحسین رشیدی؛ محمدصادق نصرت پناه؛ محمدحسین مرادی


مبانی التقاط در حلقه کیان و بازتاب آن در جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 73، بهمن 1395، صفحه 29-60

سید حامد طاهری؛ محمد جواد M


نقش فرهنگ سیاسی شیعه در میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 63، اسفند 1393، صفحه 27-51

حسین مسعودنیا؛ علی علی حسینی؛ نجات محمدی فر