کلیدواژه‌ها = "سیاست جنایی مشارکتی"
نقش بسیج در پیشگیری از قاچاق کالاهای ممنوعه (رویکرد سیاست جنایی مشارکتی)

دوره 22، شماره 85، بهمن 1398، صفحه 59-92

سونیا علیزاده سامع؛ بابک پورقهرمانی؛ فاطمه احدی