کلیدواژه‌ها = نفوذ سیستمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سیستمی مسئله نفوذ و منظومه اثرگذاری آن با تأکید بر ابزارهای نوین دیپلماسی

دوره 21، شماره 80، پاییز 1397، صفحه 4-5

ابوذر گوهری مقدم؛ حامد کیانی مجاهد