کلیدواژه‌ها = پاسخگویی نیازهای انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و سطح‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی جهادی در سازمان‌های مردم‌نهاد فرهنگی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1396

محمد مهدی بیگدلی؛ سینا عصاره نژاد دزفولی؛ مهدی حمزه پور؛ محمد پهلوانی زاده