کلیدواژه‌ها = دستور کار راهبردی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل راهبردی تحریم‌های تحمیلی بر جمهوری اسلامی ایران(مبتنی بر الگوی واردن)

دوره 18، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 75-96

حمیدرضا نیکوگفتار؛ علی ردادی