کلیدواژه‌ها = هویت ملی
نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان

دوره 17، شماره 63، اسفند 1393، صفحه 95-136

هادی عبدالملکی؛ علی قنبری


رابطه فضای مجازی و هویت دینی و ملی (نمونه موردی دانشجویان دانشگاه یاسوج)

دوره 16، شماره 60، فروردین 1392، صفحه 149-182

علی باقری دولت آبادی؛ فرج اله زارعیان جهرمی