کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ساختاری تفسیری
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی فرآیند نوآوری در یک سازمان تحقیقاتی دفاعی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 20، شماره 76، پاییز 1396، صفحه 153-186

یاسر قاسمی نژاد؛ منصور صادقی مال‌امیری


2. عناصر کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 87-114

علیرضا موتمنی؛ علی رضاییان؛ اکبر علم تبریز؛ ابوالفضل نظری