کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 8
1. ابعاد سواد انقلاب اسلامی برای مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

دوره 23، شماره 87، مرداد 1399، صفحه 5-30

محمدرضا فاضلی؛ محسن عامری؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


2. تحلیل گفتمان انتقادی بیانیه‌ گام دوم انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از روش نورمن فرکلاف

دوره 22، شماره 83، مرداد 1398، صفحه 39-65

امیرحسین رشیدی؛ محمدصادق نصرت پناه؛ محمدحسین مرادی


5. کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین

دوره 21، شماره 78، اردیبهشت 1397، صفحه 101-126

میثم ظهوریان ابوترابی؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی


7. تأثیر بیداری اسلامی بر ماهیت و کارکرد نظام سلطه

دوره 16، شماره 60، فروردین 1392، صفحه 49-84

روح اله قادری کنگاوری؛ نبی اله روحی


8. نقش قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران در جنبش بیداری اسلامی جهان اسلام

دوره 16، شماره 60، فروردین 1392، صفحه 85-113

مهدی ناظمی اردکانی مهدی ناظمی اردکانی؛ محمدجواد الوندی محمدجواد الوندی؛ احمدعلی امامی احمدعلی امامی؛ مجید نجات پور