کلیدواژه‌ها = بسیج
تعداد مقالات: 7
2. تحلیلی بر نقش و جایگاه بسیج در هندسه نهادی فقرزدایی حکومت اسلامی

دوره 23، شماره 88، پاییز 1399، صفحه 190-231

عبدالمحمد کاشیان؛ محمد حسین طاهریان


4. تدوین الگوی توانمندسازی بسیج در جهت نقش‌آفرینی در جهاد اقتصادی

دوره 20، شماره 74، بهار 1396، صفحه 143-172

محمد حق شناس گرگابی؛ طهمورث حسنقلی پوریاسوری؛ زهرا صالحی ساداتی


6. زمینه‌های جنگ نرم و نقشهای پیشگیرانه و مقابله‌ای بسیج

دوره 17، شماره 62، زمستان 1393، صفحه 87-106

محمد باقر حبی؛ مرتضی مالمیر؛ زهرا حبی


7. الگو و راهبردهای شناسایی و کشف استعدادهای درخشان در بسیج

دوره 17، شماره 64، زمستان 1393، صفحه 119-146

محمدجواد تیموری؛ ابراهیم نجفی