کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 3
2. تدوین مدل توانمندسازی بسیج در جهت نقش‌آفرینی در جهاد اقتصادی

دوره 20، شماره 74، بهار 1396

محمد حق شناس گرگابی؛ طهمورث حسنقلی پوریاسوری؛ زهرا صالحی ساداتی


3. مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 15-141

یاسر سلیمانی؛ سعید سید حسین‌زاده یزدی؛ مصطفی سمیعی نسب