نویسنده = هادی رنجبر
فهم جوهره ارتباطات انسانی - الهی در سبک فرماندهی سپهبد شهید قاسم سلیمانی

دوره 25، شماره 94، اردیبهشت 1401، صفحه 39-73

خلیل نوروزی؛ هادی رنجبر؛ محمد اسعدی؛ حسین آماده


چارچوب انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی

دوره 24، شماره 92، آبان 1400، صفحه 1-31

محسن خلیل آزاد؛ سید مهدی سرخان؛ هادی رنجبر؛ محسن مفتاح