نویسنده = محمد سعید ایوبی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تاثیرگذار بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 63-88

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمد سعید ایوبی