نویسنده = شمس الدین ناظمی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1396

حسین خالقی؛ محمد لگزیان؛ شمس الدین ناظمی؛ غلامرضا ملک زاده