نویسنده = لیلاسادات فاطمی
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی مؤلفه های سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان

دوره 20، شماره 74، بهار 1396

سجاد شکوهیار؛ روح الله تولایی؛ لیلاسادات فاطمی