نویسنده = دکتر محمد محمودی میمند
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل مدیریت جهادی فرماندهان دوران دفاع مقدس بر اساس ابعاد چهار گانه طرز فکر، سبک زندگی اسلامی، سبک مدیریت و عملکرد اجرایی

دوره 20، شماره 74، بهار 1396

حمید رضا عامل اردستانی؛ دکتر محمد تقی امینی؛ دکتر لطف اله فروزنده دهکردی؛ دکتر محمد محمودی میمند