نویسنده = مصطفی سمیعی نسب
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 15-141

یاسر سلیمانی؛ سعید سید حسین‌زاده یزدی؛ مصطفی سمیعی نسب