نویسنده = صادق حاجی‌زاده نداف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه بسیجیان در مورد نقش بسیج محلات در ارتقای سطح علمی- فرهنگی اعضای بسیج

دوره 17، شماره 62، زمستان 1393، صفحه 135-158

صادق حاجی‌زاده نداف؛ عفت سادات مهدیزاده