نویسنده = محمدحسین مشرف جوادی
طراحی و تبیین الگوی مفهومی شایستگی‌های منابع انسانی در نهج‌البلاغه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و ISM

دوره 17، شماره 64، اسفند 1393، صفحه 27-55

سیدعلی اکبر احمدی؛ حسن درویش؛ محمد جواد سبحانی فر؛ حامد فاضلی کبریا


نقش فرهنگ سیاسی شیعه در میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 63، اسفند 1393، صفحه 27-51

حسین مسعودنیا؛ علی علی حسینی؛ نجات محمدی فر


ارائه مدلی برای انجام پژوهشهای بنیادی در حوزه مطالعات مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: عدالت توزیعی در سازمان)

دوره 17، شماره 62، اسفند 1393، صفحه 33-56

سید علی اکبر افجه؛ ولی‌الله نقی پورفر؛ محمود جعفرپور


ارزیابی اثربخشی طرح آیههای تمدن: مورد مطالعه استان همدان

دوره 17، شماره 63، اسفند 1393، صفحه 77-94

خلیل زندی؛ محمدفائق محمدی؛ سیامک صادقی؛ علی آژده


نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان

دوره 17، شماره 63، اسفند 1393، صفحه 95-136

هادی عبدالملکی؛ علی قنبری


راهبردهای مقابله اسلامی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان بسیجی و غیربسیجی

دوره 17، شماره 62، اسفند 1393، صفحه 107-136

اسماعیل آزادی؛ محمدرضا متینی صدر؛ محمدرضا نوری؛ هما صادقی وزین


الگو و راهبردهای شناسایی و کشف استعدادهای درخشان در بسیج

دوره 17، شماره 64، اسفند 1393، صفحه 119-146

محمدجواد تیموری؛ ابراهیم نجفی


تأثیر بیداری اسلامی بر ماهیت و کارکرد نظام سلطه

دوره 16، شماره 60، فروردین 1392، صفحه 49-84

روح اله قادری کنگاوری؛ نبی اله روحی


نقش قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران در جنبش بیداری اسلامی جهان اسلام

دوره 16، شماره 60، فروردین 1392، صفحه 85-113

مهدی ناظمی اردکانی مهدی ناظمی اردکانی؛ محمدجواد الوندی محمدجواد الوندی؛ احمدعلی امامی احمدعلی امامی؛ مجید نجات پور


نقش بسیج سازندگی در امنیت پایدار

دوره 16، شماره 60، فروردین 1392، صفحه 115-147

هادی عبدالملکی؛ علی محمد احمدوند


راهبردهای تجارت بین‌الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 60، فروردین 1392، صفحه 183-216

اله مراد سیف؛ علی اکبر حافظیه