نویسنده = علی اکبر حافظیه
تعداد مقالات: 17
1. طراحی و تبیین الگوی مفهومی شایستگی‌های منابع انسانی در نهج‌البلاغه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و ISM

دوره 17، شماره 64، زمستان 1393، صفحه 27-55

سیدعلی اکبر احمدی؛ حسن درویش؛ محمد جواد سبحانی فر؛ حامد فاضلی کبریا


5. الگو و راهبردهای شناسایی و کشف استعدادهای درخشان در بسیج

دوره 17، شماره 64، زمستان 1393، صفحه 119-146

محمدجواد تیموری؛ ابراهیم نجفی


7. نقش فرهنگ سیاسی شیعه در میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 63، زمستان 1393، صفحه 27-51

حسین مسعودنیا؛ علی علی حسینی؛ نجات محمدی فر


8. ارزیابی اثربخشی طرح آیههای تمدن: مورد مطالعه استان همدان

دوره 17، شماره 63، زمستان 1393، صفحه 77-94

خلیل زندی؛ محمدفائق محمدی؛ سیامک صادقی؛ علی آژده


9. نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان

دوره 17، شماره 63، زمستان 1393، صفحه 95-136

هادی عبدالملکی؛ علی قنبری


10. ارائه مدلی برای انجام پژوهشهای بنیادی در حوزه مطالعات مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: عدالت توزیعی در سازمان)

دوره 17، شماره 62، زمستان 1393، صفحه 33-56

سید علی اکبر افجه؛ ولی‌الله نقی پورفر؛ محمود جعفرپور


11. راهبردهای مقابله اسلامی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان بسیجی و غیربسیجی

دوره 17، شماره 62، زمستان 1393، صفحه 107-136

اسماعیل آزادی؛ محمدرضا متینی صدر؛ محمدرضا نوری؛ هما صادقی وزین


14. تأثیر بیداری اسلامی بر ماهیت و کارکرد نظام سلطه

دوره 16، شماره 60، بهار 1392، صفحه 49-84

روح اله قادری کنگاوری؛ نبی اله روحی


15. نقش قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران در جنبش بیداری اسلامی جهان اسلام

دوره 16، شماره 60، بهار 1392، صفحه 85-113

مهدی ناظمی اردکانی مهدی ناظمی اردکانی؛ محمدجواد الوندی محمدجواد الوندی؛ احمدعلی امامی احمدعلی امامی؛ مجید نجات پور


16. نقش بسیج سازندگی در امنیت پایدار

دوره 16، شماره 60، بهار 1392، صفحه 115-147

هادی عبدالملکی؛ علی محمد احمدوند


17. راهبردهای تجارت بین‌الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 60، بهار 1392، صفحه 183-216

اله مراد سیف؛ علی اکبر حافظیه