نویسنده = داود سیفی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کارگفت‌های نامة مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

دوره 18، شماره 66، بهار 1394، صفحه 5-23

فائزه عرب یوسف آبادی؛ داود سیفی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی